top of page
Semi-Truck on Overpass

KONFERENCE IN SEMINARJI

 

IRTL organizira različne strokovne konference in seminarje ter mednarodne znanstvene konference s področja aktualnih  trendov v transportu in logistiki.

Mednarodni programski odbor

1.

Prof. dr. Velibor Peulić, BiH

2.

Prof. dr. Marjana Merkač Skok, Slovenija - IRTL

3.

Doc. dr. Boštjan Aver, Slovenija - IRTL

4.

Dr. Alojz Krapež, IRTL - Slovenija

5.

Doc. dr. Marina Letonja - Slovenija

6.

Prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška

7.

Prof. dr. Mirjana Pejić Bach, Hrvaška

8.

Prof. dr. Frank Hermann, Avstrija

Recenzijski odbor

1.

Prof. dr. Velibor Peulić, BiH

2.

Prof. dr. Marjana Merkač Skok, Slovenija - IRTL

3.

Doc. dr. Boštjan Aver, Slovenija - IRTL

4.

Doc. dr. Marina Letonja - Slovenija

5.

Prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška

6.

Prof. dr. Mirjana Pejić Bach, Hrvaška

7.

Prof. dr. Frank Hermann, Avstrija

Organizacijski odbor

1.

Mladenka Lukić-Walther, Slovenija - IRTL

2.

Mladen Lukić, Slovenija - IRTL

DOGODKI, KONFERENCE in SEMINARJI

20. april 2020 na IRTL (v obliki webinarja) ponovna izvedba strokovnega seminarja na temo: Road Transport Management - Challenges of Modern Business and Development bz 2025

Upravljanje cestnega prometa - izzivi sodobnega poslovanja in razvoja do leta 2025   Menadžment cestovnog prometa - Izazovi suvremenog poslovanja i razvoja do 2025 Predavatelj:  prof. dr Velibor Peulić, sodelavec IRTL. Seminar je namenjen predvsem managerjem, vodilnim in strokovnim delavcem iz transportnih podjetij iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške  in Srbije in partnerjem iz drugih.

Prva IRTL mednarodna konferenca z naslovom: "Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi."

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi, je potekala 10.3.2021 v Ljubljani in preko spleta. Prispevali so:  Prof. dr Milanko Damjanović – Univerza v Črni Gori (Črna Gora) Marijan Banelli – akreditiran lobist za promet v Evropski Komisiji (Bosna in Hercegovina) Prof. dr Sanel Jakupović.

Poslovni vidiki vzpostavitve logističnega centra - uvod, 4. september 2020 (webinar)

Kateri so razlogi in kakšne sinergije v zvezi z razvojem logističnega centra lahko pričakujemo, če v podjetju razmišljamo o vzpostavitvi logističnega centra? V seriji webinarjev bomo predstavili poslovni model oz. koncept za logistični center v podjetju. Predvidena okvirna poglavja v Poslovnem načrtu logističnega centra so predvsem: opis organizacije logističnega centra (pravno statusne oblike itd,)...

bottom of page