top of page
Screenshot 2021-09-02 at 09.59.17.png

O NAS

 

Inštitut za razvoj transporta in logistike (IRTL) združuje domače in mednarodne strokovnjake, ki se raziskovalno in razvojno, znanstveno in aplikativno ukvarjajo s področjem razvoja transporta in logistike. Združuje akademike in praktike, ki v skupnih interdisciplinarnih projektih odkrivajo odgovore na ključne izzive, kot so digitalizacija; premiki v mednarodni trgovini; spremembe v procesih na podlagi SW in HW; spremembe na lokalnih trgih. Strokovnjaki s področja ekonomike, informatike, managementa in prava dopolnjujejo ključne strokovne kompetence v tej mreži znanja.

 

Razvoj in prenos znanja med deležniki in sodelovanje pri razvoju novih kompetentnih diplomantov in drugih strokovnjakov IRTL zagotavlja na podlagi različnih aplikativnih in raziskovalnih projektov, organiziranja mednarodnih znanstvenih konferenc, organiziranja strokovnih konferenc, izdajanja znanstvene in relevantne strokovne literature s področja transporta in logistike ter s podporo k ustanovitvi in razvoju.

bottom of page