top of page
Standing Meeting

TEMATSKA PODROČJA za sodelovanje s partnerji v gospodarstvu in negospodarstvu. Kontaktirajte nas za podrobnosti.

 

I. LOGISTIKA PROMETA IN SCM

II. GOSPODARSKA LOGISTIKA IN SCM

III. LOGISTIČNI SISTEMI IN SCM

IV. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI V LOGISTIKI IN DOBAVNIH verigah

V. LOGISTIKA IN SCM IN DRŽAVE CEFTA REGIJE

VI. LOGISTIKA SAMOSTOJNE MOBILNOSTI

VII. MODERNE LOGISTIČNE STORITVE

VIII. OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV – KOLIČINSKI MODELI V LOGISTIKI

IX. UPRAVLJANJE STROŠKOV IN LOGISTIČNA EKONOMIKA

X. MEHATRONIKA LOGISTIČNIH SISTEMOV, INOVACIJ IN TEHNOLOGIJ

XI. SODELOVANJE V PROJEKTIH CENTROV ZA LOGISTIKO:

- Izvedba koncepta integriranega informacijsko-komunikacijskega sistema v podjetjih uporabnikov logistične storitve Logističnega centra,

- Razvoj dinamičnih modelov za optimizacijo poslovanja za uporabnike storitev Logističnega centra z uporabo sodobnih matematičnih in IT rešitev – optimizacija poslovnih stroškov, virov in časa za poslovanje

- Priprava in uvajanje koncepta celostnega upravljanja dobavne verige podjetij (SCM) – moduli logističnega centra;

- Izboljšanje logističnih sistemov podjetij s pomočjo dinamičnega okolja IT

- Upravljanje skladišč – upravljanje skladišč na področju obstoja okvira in strukture logističnega centra;

- Upravljanje inovacij – svetovanje in priprava študij za uvajanje inovacij v poslovne procese, izdelke in storitve logističnega centra z vzponi vhodno-izhodnih tokov blaga,

- Sistematično reševanje nalog v upravljanju dobavne verige,

- Načrtovanje in napovedovanje prometnega povpraševanja na Zahodnem Balkanu s poudarkom na državah CEFTA;

- Komuniuniciranje stranke z zainteresiranimi stranmi pri upravljanju dobavne verige za podjetja, ki bodo sodelovala v strukturi Logističnega centra;

- Upravljanje stroškov in prihodkov v upravljanju dobavne verige,

- Vodenje procesov v dobavnih verigah in upravljanje kakovosti v dobavnih verigah.

- Obvladovanje obsega špedicijskih storitev.

- Multimodalne transportne verige – kot priložnosti za razvoj in vzpostavitev sistema za strategijo EU 2030

- SCM in prevoz nevarnega blaga.

- Cloud Logistics – storitve v oblaku v logistični službi (3PL Warehouse Manager v oblaku na osnovi WMS) in druge. 

PROJEKT ŠTUDIJSKI PROGRAM MANAGEMENT MEDNARODNE LOGISTIKE

S partnerji iz gospodarstva in negospodarstva, strokovnimi združenji in drugimi zainteresiranimi deležniki, v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in fakultetami iz tujine pripravljamo razvojno in trajnostno naravnan študijski program Management mednarodne logistike.

- Vpis prve generacije predvidevamo že za študijsko letu 2022/2023.

- Sprejemamo predprijave

- Podrobnosti o program si lahko ogledate na naslednji povezavi

PROJEKT SVETOVANJE S PODROČJA LOGISTIKE

S partnerjem s področja letalskih prevozov sodelujemo pri izboljševanju in razvoju:

- Izvedba koncepta integriranega informacijsko-komunikacijskega sistema v podjetjih uporabnikov partnerske organizacije;

- Razvoj dinamičnih modelov za optimizacijo poslovanja za uporabnike storitev z uporabo sodobnih matematičnih in IT rešitev – optimizacija poslovnih stroškov, virov in časa za poslovanje;

- Upravljanje inovacij – svetovanje in priprava študij za uvajanje inovacij v poslovne procese, izdelke in storitve z vzponi vhodno-izhodnih tokov blaga;

- Načrtovanje in napovedovanje prometnega povpraševanja na Zahodnem Balkanu s poudarkom na državah CEFTA;

- SCM in prevoz nevarnega blaga;

- Analiza možnosti in koncept kargo prevozov blaga manjših dimenzij s poslovnimi letali na področju Slovenije, CEFTA, EU in izven EU.

- Analiza možnosti in koncept medicinskih prevozov in prevozov za Eurotransplant.

 

PROJEKT STRATEGIJE NA PODROČJU ENERGETIKE

S partnerjem s področja energetike dolgoročno sodelujemo pri pripravi analiz primerjalnih strategij na področju razvoja politik  različnih energentov v okviru enotnega evropskega trga.

PROJEKT, OPTIMIZACIJA LOGISTIKE IN TRANSPORTA TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL

S partnerjem s področja transporta izvajamo projekt optimizacije logistike in transporta tovornih in drugih vozil v okviru CEFTA in EU.

Partnerji in podporniki:

PROJEKTI IN PARTNERJI

bottom of page