top of page
Typing on Keyboard

NAVODILA ZA AVTORJE

 

Za vse prispevke, ki jih pripravijo udeleženci IRTL konferenc je potrebno upoštevati naslednja navodila: 

POVZETEK

Dolžina: 250 - 300 besed 

 

Obvezne vsebine:

1. Naslov

2. Ime/na avtorja/ev

3. Avtorjeva institucija ter naslov institucije

4. Avtorjev el. naslov

5. Povzetek 

6. Ključne besede (3-5 ključnih besed po abecednem redu)

 

Oblika in poimenovanje:

- Vsi povzetki morajo biti napisani v formatu .doc ali .docx (MS Office 97-2003 ali novejši)

- Povzetki morajo biti poimenovani po avtorju, s črko "A" na koncu (Primer: marijan_cingulaA.doc)

- Povzetki morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku 

- Avtor odgovarja za jezikovno ustreznost prispevka
 

CELOTEN DOKUMENT (PODROBEN PRIMER)

Dolžina: do 10 strani
 

Postavitev: nastavi na pokončno (VSE strani)

 

Odstavek: razmik 1 (en sam) - brez zavihkov in brez presledka pred / po odstavku

 

Mora vključevati:

1. Naslov
2. Avtorjeva institucija ter naslov institucije
3. Avtorjev el. naslov 
4. Povzetek (besedilo)
5. Ključne besede (3-5 ključnih besed po abecednem redu)
6. Uvod
7. Poglavja
8. Podpoglavja
9. Zaključek
10. Literatura

 

Oblika in poimenovanje:

- Vsi polni dokumenti morajo biti napisani v formatu .doc ali .docx (MS Office Word 97-2003 ali novejši)
- Datoteke celotnega papirja morajo biti poimenovane po ustreznem avtorju, s črko "P" na koncu (Primer: marijan_cingulaP.doc)

- Tekst mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku

- Avtor odgovarja za jezikovno ustreznost prispevka

bottom of page