top of page
Semi-Truck on Overpass

AKTUALNI VIDIKI UPRAVLJANJA OSKRBOVALNIH VERIG, TRANSPORTA IN LOGISTIKE V JUGOVZHODNI EVROPI

 

PRVA IRTL ZNANSTVENO-STROKOVNA KONFERENCA

10. marec 2021

 

Ocena kakovosti logistične storitve s strani uporabnika je pogosto povezana z množico negotovih, nedoločenih, nejasnih in nerazločnih količin, ki jih je zelo težko numerično prikazati. Subjektivne ocene posameznih parametrov logistične storitve se od uporabnika do uporabnika razlikujejo. Tako je lahko za enega od uporabnikov čas dostave proizvoda „prekratko“, za drugega pa nesprejemljivo „predolgo“. Modeliranje kompleksnih procesov kot sta dostava in namestitev proizvoda ni mogoče brez uporabe nekaterih tehnik in metod, ki uspešno ocenijo negotovost, nedoločenost in nenatančnost logistične storitve.

 

Glede na to, da logistika zajema vse aktivnosti s katerimi poteka prostorska in časovna transformacija blaga, se njene količine in strukture, ki sestavljajo logistični dejavnik celotnega toka blaga, ki se sistematično upravlja, realizirajo in nadzorujejo. Vse aktivnosti je potrebno med seboj uskladiti, saj je le tako mogoče zagotoviti učinkovit pretok blaga od mesta odpreme do mesta dostave. Poleg tega logistika obsega tudi sistem aktivnosti, ki omogoča oblikovanje, projektiranje, usmerjanje, vodenje in reguliranje pretoka blaga (materijala in produktov), energije in informacij znotraj in med sistemi. Z vidika prevoza blaga lahko logistiko definiramo kot množica vseh dejavnosti skozi katere se v določenem sistemu izvaja oblikovanje, projektiranje, upravljanje in nadzor postopka na področju rokovanja, skladiščenja in transporta blaga.

 

Evropska komisija je izdelala Strategijo razvoja Evrope do leta 2020. Zavedajoč se, da se ta Strategija nanaša le na države članice EU, je OECD podal iniciativo izdelave Strategije razvoja Jugovzhodne Evrope do 2020 (Strategija JIE 2020), katere cilji bodo izpeljani iz Strategije razvoja Evrope do leta 2020. Konferenca mora v osrednjih razpravah analizirati trenutno raven logističnega razvoja v Jugovzhodni Evropi, kot tudi težavnost, priložnosti in izzive v regionalnih oskrbovalnih verigah v naslednjem desetletju.

 

Slovenija je pomembna v povezovanju regionalnih oskrbovalnih verig, zato ocenjujemo, da bo Konferenca s svojim strokovnim znanjem, veščinami in praktičnimi izkušnjami na trgu spodbudila nove predloge in poslovne priložnosti, določila smernice za izboljšanje trga z mreženjem in usklajevanjem posebnih in skupnih interesov, ter predlagala ukrepe za izboljšanje pogojev poslovanja s prednostnimi interesi gospodarstva, gospodarstvenikov in stroke.

 

V čast in zadovoljstvo nam je vljudno Vas povabiti, da sprejmete sodelovanje na naši konferenci.

 

PREDSEDNIK ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

Mile Lukić

KOTIZACIJA

Kotizacija je obvezna za vse avtorje in soavtorje, za vsak sprejet referat. Zajema udeležbo na vseh dogodkih konference, gradivo, catering in objavo prispevka v zborniku konference.

 

V primeru, da avtor ne predstavi svojega prispevka na konferenci, se cena za objavo prispevka v zborniku podvoji.

Avtor: 180 EUR
Soavtor: 120 EUR

Udeleženec brez referata: 100 EUR

 

Po končanem recenzijskem postopku avtor prejme potrditev referata in podatke za izvedbo plačila. Vplačane kotizacije se ne vračajo, razen v primeru objektivnih okoliščin, na podlagi ustreznih dokazil.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

No events at the moment
bottom of page