top of page

ZBORNIKI IN REVIJE

Založba IRTL bo izdajala zbornike z znanstvenih in strokovnih konferenc.

V pripravi sta spletna in papirnata izdaja:

1. strokovne revije Trendi v razvoju transporta in logistike ter

2. mednarodne znanstvene revije SUTS - Sustainable Urban And Transport Systems«  (Trajnostni urbani in transportni sistemi).

bottom of page